„Да запазим децата на пътя“

На 16.03.2017 г. в гр. Смолян се проведе общински кръг на националната викторина по БДП – „Да запазим децата на пътя“. Училищният ни отбор в състав: Антон Г. Георгиев – V клас, Божидара Ат. Малкочева – V клас, Велислава Л. Милушова и Марио Ст. Докторов – VІІ клас, се класира на четвърто място от осем участващи отбори. Нашите ученици са подготвени от госпожа Магдалена Гергьовска – старши учител.