Отново отличия за учители от ОУ „Никола Й. Вапцаров“, с. Широка лъка

Отново отличия за учители от ОУ „Никола Й. Вапцаров“, с. Широка лъка, по повод 24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.

Годишна награда на Община Смолян получи г-жа Маргарита Шишкова – учител по математика, информационни технологии и физика и астрономия. Отличието се връчи от г-н Николай Мелемов – кмет на Община Смолян на 24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и куртура и на славянската писменост на тържественото честване на празника в гр. Смолян.

Свидетелство за професионална признателност получи г-жа Гергана Чотрева – старши учител по география и икономика и история и цивилизации. Свидетелството се връчи от г-жа Мария Семерджиева – началник на РУО – Смолян на вълнуващо тържество в РИМ „Стою Шишков“ – гр. Смолян.

Поздравяваме наградените учители! Благодарим за отличията!